Với mục đích đưa thương hiệu TÍN THÀNH PHÁT phát triển mạnh mẽ, tập thể ban lãnh đạo công ty đã đề ra những định hướng cụ thể và thiết thực nhằm mang đến cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất.

Với mục đích đưa thương hiệu TÍN THÀNH PHÁT phát triển mạnh mẽ, tập thể ban lãnh đạo công ty đã đề ra những định hướng cụ thể và thiết thực.

a) Chiến lược Marketing

Để đưa ra được chiến lược Marketing phù hợp, Công ty đã thực hiện các chiến lược sau:

 • Củng cố và phát triển thị trường nội địa một cách sâu rộng và ổn định, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm.
 • Phân loại khách hàng, đưa ra chiến lược bán hàng cụ thể, thực hiện chiến lược giá linh hoạt, hợp lý và phù hợp với giá trên thị trường.
 • Tiếp tục đẩy mạnh các hình thức quảng cáo, giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng, giữ vững chế độ hỗ trợ khách hàng sau bán hàng, tham gia các hoạt động triển lãm, hội chợ…
 • Đảm bảo nghiêm ngặt về số lượng và chất lượng sản phẩm khi giao hàng. Duy trì và thường xuyên cải tiến hệ thống quản lý chất lượng của Công ty.
 • Thường xuyên xúc tiến thương mại để tăng cường xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài.
 • Luôn kiểm tra chặt chẽ các tiêu chuẩn kỹ thuật một cách khắt khe và đáp ứng tối đa yêu cầu chất lượng của ngành công nghiệp và Quý Khách Hàng.

b) Chiến lược mở rộng sản xuất kinh doanh

 • Tập trung phát triển các sản phẩm, dịch vụ truyền thống và là lợi thế của Công ty như các loại sản phẩm Máy nén khí, máy phát điện, …
 • Tăng cường khai thác và mở rộng thị trường cùng với việc mở thêm hệ thống đại lý, các kênh bán sản phẩm ra các Tỉnh thành khác.
 • Tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu về kỹ thuật và tiêu chuẩn công nghiệp.

c) Chiến lược về tài chính

 • Duy trì một cơ cấu tài chính lành mạnh và phù hợp là yếu tố quan trọng để giảm rủi ro tài chính cho Công ty cũng như đảm bảo được đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

d) Chiến lược về nhân lực

 • Kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, chất lượng.
 • Đẩy mạnh đào tạo tại chỗ nguồn nhân lực.
 • Thu hút thêm nhân sự có năng lực từ bên ngoài.
 • Có chính sách động viên những người có năng lực